Historie

Bygningerne var oprindelig en “Skudehandler-gård” og stammer fra omkring 1840.
I 1895 overdrog Asp Geertsen skødet til det nystartede “Aktieselskabet Løkken Badehotel”.

Løkken Badehotel blev fra juli 1895 til badehotel og 17. maj dette år havde “Vendsyssel Tidende” en meget dybdegående artikel om Badehotellets 4 bygninger, samt bademesteren og bestyrelsen. “Citat fra Vendsyssel Tidende”: “Hele etablisssementet indtager i alt et flademål over 1 td. land og består af 4 bygningslængder.
Bygning nr. 1 med stor kvist og facade til torvet indeholder en meget rummelig spisesal, monteret med nutidens fordringer, 2 rummelige læseværelser med læseborde, sofa, fortepiano etc. samt 2 store gæsteværelser, som vender ud ned torvet. Resten af bygningen er optaget af gæsteværelser, køkken og fadebur. Særlig fra kvisten er der en dejlig udsigt over den vestre del af byen med klitten og den til etablissementet hørende Pavilion i baggrunden.
Bygning nr. 2 vender øst og vest, og en lang korridor, som strækker sig gennem hele husets længde, fører til 15 gæsteværelser, som både er rummelige og lyse, og uden for bygningen er et smukt blomsteranlæg.
Bygning nr. 3 er indrettet til bolig for værten og hans personale.
Til etablissementet hører to haveanlæg, hvoraf den ene er meget stort og foran dette ligger
Bygning nr. 4, hvor en stor sal og en havestue adskilles ved en spansk væg, og udenfor findes en meget stor Veranda. Foran haven findes en god stor sportsplads. Alt til etablissementet tilhørende er udført med stor akuratisk ømfindtighed, der gør såvel bademesteren som bestyrelsen for etablissementet al mulig ære, og det viser sig også, at foretagendet har vundet stor tilslutning”

Aktieselskabet ejede badehotellet i 10 år og blev drevet af forskellige værtspar.

I 1905 købte daværende forpagter Carl Elias Christensen for 11.000 kr. Carl Elias ejede desuden “Gæstgivergården Klitbakken” og var den drivende kraft bag turismens start i Løkken.

Den 12. maj 1910 overtog frl. Inger Søndergaard, Aalborg, hotellet..”med alt mur- og nagelfast tilbehør, derunder komfur, kakkelovne, grubegryder, hylder og hækker alt til hotellets brug henhørende service og inventarium, gæstesenge og badevogne”.
I 1915 købtes en grund til badehotellet.

I 1924 solgte Inger Søndergaard hotellet til Strandfoged og gårdejer Marinus Svendsen, prisen var 50.000 Kr.

Marinus Svendsen havde hotellet i 17 åg og i 1941 solgtes det til Fiskeeksportør P. B. Kjeldgaard og frk. Anna Christensen for 100.000 kr.

Ved Kjeldgaards død i 1960 blev hans andet overdraget til fru Josephine Ida Kirstine Kjeldgaard. Sønnen Knud Brix Kjeldgaard, Søren Jensen og Svend Nielsen overtog ved hendes død hotellet for 200.000 kr.

Man ansatte Fritjof Andersen som bestyrer på Badehotellet, hvilket han fungerede som til 1973.

Der blev skødet overdraget til lærer Kaj Leth, der i perioden fra 1974 til 1976 bortforpagtede det til restaurantør Henning Nørgaard. Derefter førte Leth selv badehotellet frem til den foreløbige sidste handel med Løkken Badehotel, hvor hotellet i 1985 blev overdraget til et aktieselskab på ny.
Nemlig til aktieselskabet bestående af Benny Frandsen, Morten Mortensen, Bo Kristensen og Myrna Jørgensen. Badehotellet har siden undergået en omfattende restaurering og modernisering.

Løkken Badehotel er herefter blevet solgt på time-share basis.

I 1991 ændres denne ejerform til dele-ejerlejligheder.

Siden 2006 har Henning Lyng været administrerende chef for Løkken Badehotel.

loekken_badehotel_11

loekken_badehotel_10

loekken_badehotel_03

loekken_badehotel_02