Praktisk Information

Bestilling.
Bestiller man pr.tlf. modtager man fra Løkken Badehotel en bekræftelse med betalingsadvisering.

Betaling.
Betaling foretages inden den dato, som er påført fremsendte bekræftelse. Indbetales beløbet ikke er Løkken Badehotel berettiget til at annullere lejemålet og udleje til anden side.

Afbestilling.
Ved afbestilling senest 30 dage før ankomst, betales 25% af lejebeløbet.

Ved afbestilling mellem 30 dage og 2 dage før ankomst, betales 50% af lejebeløbet.

Ved afbestilling mindre end 48 timer før ankomst, betales opholdets fulde lejebeløb.

Ankomst og afrejse.
Ankomst kan i lavsæson finde sted fra kl. 12.00, i højsæson fra kl. 14.00 . – Afrejse skal foregå inden kl.10.00.

El:
Ved alle ophold skal der betales for forbrug af strøm, kr. 3.00 kwt.
Ved afrejse uden for receptionens åbningstid, afregnes forbrug i el-kuverten. Kuverten indeholder ved afrejse: el-forbrug, parkeringskort og nøgler og afleveres i postkassen ved receptionsindgangen.

Lejerens ansvar.
Lejeren er forpligtet til at overholde de ordensbestemmelser der gælder for Løkken Badehotel. Lejeren hæfter fuldt ud for lejlighedens inventar. Mangler og beskadigelser påført af lejeren, afregnes af denne ved afrejse. Den person der har indgået lejemålet, hæfter også for skader forvoldt af øvrige beboer i lejligheden.

Reklamation.
Eventuelle reklamationer skal fremsættes i receptionen hurtigst muligt. Reklamationer modtaget ved afrejse vil ikke blive behandlet.

Tobaksrygning.
Er ikke tilladt på Løkken Badehotel, overtrædelse af denne regel medfører et vederlag på kr. 1000.-

Røgfri og allergivenlig.
Husdyr er ikke tilladt på Løkken Badehotel, overtrædelse fører til bortvisning, samt en bod på kr. 1500.-.

loekken_badehotel_10

loekken_badehotel_09

loekken_badehotel_08

loekken_badehotel_03